Brak produktów w koszyku
Regulamin

www.okularycarrera.pl to sklep internetowy dostępny w domenie okularycarrera.pl, prowadzony przez Zakład Optyczny Zdzisław Robak sp. j z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 52/6, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd rejonowy m.st w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450501 posiadający NIP:5213466877, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: zrobak@optycy.pl

I. Zamawianie towaru

1. Minimalna wartość zamówienia: 100 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
2. Zamówienia mogą Państwo składać bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub e-mailem.
3. Wszystkie ceny towarów w sklepie www.okularycarrera.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
4. Pracownik sklepu może kontaktować się z osobą zamawiającą w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
5. Oferta sklepu nie jest odzwierciedleniem jego stanów magazynowych i dlatego nie stanowi umowy kupna sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Warunki dostawy

1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Na czas realizacji zamówienia składa realizacja zamówienia przez obsługę sklepu + czas dostarczenia przesyłki wybranym przez Państwa środkiem transportu.

Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu wynosi od 3 do 5 dni po dokonaniu potwierdzenia.
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni, a za pośrednictwem Poczty Polskiej od 2 do 5 dni.

Celem realizacji zamówienia wysyłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wymagana jest przedpłata na konto.

Numer rachunku : Raiffeisen Polbank 1717 500 12 0000 0000 1094 9351

Zakład Optyczny Zdzisław Robak sp. j. , ul. Wołoska 52/6 , 02-583 Warszawa

III. Koszty wysyłki

Kurier 20,00 zł

Poczta Polska 14,20 zł

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument ) może odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podane poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy w Warszawie ul. Wołoska 52/6 , 02-583.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Ja (imię i nazwisko kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwa kupionych rzeczy), nr zamówienia.

Data zawarcia umowy to (data), data odbioru przedmiotów (data)

Imię i nazwisko (kupującego)

Adres (kupującego)

Data (odstąpienia od umowy)

Podpis (jeżeli formularz wysyłany jest w formie papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są przedmioty, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@okularycarrera.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 

 

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych będzie (jest) Zakład Optyczny Zdzisław Robak Sp. J.. Mamy siedzibę w Warszawie przy ul. Wołoska 52 paw. 6; kod pocztowy 02-583. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób:

– listownie: Zakład Optyczny Zdzisław Robak Sp. J.. ul. Wołoska 52 paw. 6 , 02-583 Warszawa – e-mailowo: zrobak@optycy.pl – telefonicznie: 22 844-49-05
Wyjaśnimy teraz zasady przetwarzania danych, które możemy wykorzystać w trakcie gdy oglądasz naszą stronę internetową. Jeżeli przekażesz nam swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu to nie będą one wykorzystane w żaden inny sposób jak w celu:
zawarcia umowy, wystawienia faktury, sprzedaży naszych produktów oraz informowania Ciebie działaniach reklamowych przez nas prowadzonych. Dane te nie będą udostępnione na zewnątrz naszej firmy poza przypadkiem korzystania z usług podmiotów trzecich w celu realizacji Twojego zamówienia oraz konieczności ich udostępnienia wtedy gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. Sądy i Policja.

I. Po co potrzebne nam są Twoje dane osobowe?
Twoje dane są nam potrzebne, abyś mógł dokonać w naszym sklepie zakupu, a my przesłać do Ciebie zakupiony towar. Jeżeli się zgodzisz także po to, by przekazywać Ci informacje o nowych produktach, które mogłyby Ciebie zainteresować.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
-zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, zapewnić poprawnej jakości usługi (np. sprawdzanie poprawności wykonywanych na twoją rzecz usług) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO
-wykonywać rozliczenia finansowe poprzez wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci.
-prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
-sprzedawać nasze produkty i usługi

II. Jak długo będziemy wykorzystywać te dane?
1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO) a także w czasie, przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew do sądu.
2. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne np. otrzymać karę od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)
3. Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
4. Wsparcia obsługi poprzez informowanie o awariach, dostępie do usług, reklamacji przez czas łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
5. Wykrywania nadużyć – przez czas trwania umowy, zawiadamiania właściwych organów państwowych gdy zostaniemy o to poproszeni (podstawa prawna: wykonanie umowy)

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?
Nikomu nie udostępniamy Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.
Podstawa prawna:
-umowa, którą zawarliśmy bądź zawrzemy z Tobą -art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, -zgody marketingowe, które Pan zaznaczy -tzw. Uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawić Tobie inne oferty. Jeżeli wyrazisz na to zgodę mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy zakończy się umowa między Tobą a nami.

IV. Przekazywanie danych
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:
-osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
-podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
-innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności elektronicznych, spółkom z naszej grupy kapitałowej.

V. Które dane należy nam podać
Do zawarcia umowy wymagamy od Ciebie podania wszystkich niezbędnych danych firmowych i kontaktowych. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne takie jak nr. Kontaktowy jeżeli jest inny niż firmowy. W momencie trwania umowy możesz zamówić u nas dodatkowe usługi lub towary. Będziemy w tym przypadku wykorzystywać zgromadzone dane lub uzupełniać je o nowo podane w celu realizacji zamówionej usługi np. adres do wysyłki jeżeli inny niż podany.

VI. Pliki Coocies
używane na naszych stronach służą do zapamiętania Twoich ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie. Dzięki nim strona działa sprawniej i nie musisz ponownie wpisywać już raz zapisanych informacji. Pliki Coocies nie przechowują danych osobowych a jedynie zapamiętują Twoje preferencje. Coocies zapisywane są na urządzeniu z którego sam korzystasz nawet po opuszczeniu strony.
Jak się pozbyć zapisanych plików Coocies? W zależności od rodzaju przeglądarki z której aktualnie korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Coocies. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem miejsca w którym można usunąć zapisane pliki Coocies na pewno znajdziesz te informacje w Internecie. Pamiętaj, aby szukać informacji o swojej przeglądarce.

VII. Prywatność i bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Twoich danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Masz możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Nie gromadzimy bez Twojej wiedzy danych osobowych. Przed wypełnieniem swoich danych będziesz na bieżąco informowany o ich zbieraniu np. w ramach rejestracji, zakupów, chęci otrzymywania newsleterów lub formularza, który nam przesyłasz. Ze względu na obowiązujące prawo masz możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.

VIII. Przysługujące uprawnienia
Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do:
1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
2. dostępu oraz zmiany swoich danych,
3. żądania zaprzestania ich przetwarzania,
4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO.
5. sprostowanie (poprawienie danych)
6. ograniczenie przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

W tym celu możesz się z nami kontaktować:
– listownie: Zakład Optyczny Zdzisław Robak Sp. J.. ul. Wołoska 52 paw. 6 , 02-583 Warszawa
– e-mailowo: zrobak@optycy.pl
– telefonicznie: 22 844-49-05

IX. Prawo sprzeciwu
W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli podstawą ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym przypadku po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, co do których wniosłeś sprzeciw chyba że:
Istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla interesów Państwa, lub podstaw do dochodzenia roszczeń.

X. Skarga
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polecane produkty

Okulary CARRERA to jakość oraz ponadczasowe wyróżnienie.
Wybierając okulary marki CARRERA wiedz, że są to kultowe modele dla kobiet i mężczyzn.
Wybierz śmiały i wyjątkowy styl okularów CARRERA.

TRANSPORT GRATIS!

NIE PRZEGAP OKAZJI!

Nie płać za przesyłkę ulubionych okularów

Kontakt

Salony Optyczno – Okulistyczne Zdzisław Robak

Autoryzowany dystrybutor okularów i oprawek marki Carrera w Polsce

Adres

ul. Nowy Świat 2
(pl. Trzech Krzyży, wejście od ul. Książęcej)
Warszawa 00-497

Projekt i wykonanie: Inforpol.net